headCompactGroen
headCompactGroen
headCompactGroen

Aanleg grasimg:graszoden leggen Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van gras, plantsoenen en dierenweides. We beschikken over diverse machines met verschillende werkbreedtes waardoor we zowel op kleine en/of moeilijk bereikbare oppervlakten, als op grotere terreinen tegen aantrekkelijke prijzen kunnen werken. Naast de diverse machines beschikken we over professioneel handgereedschap om ook de kleinste perceeltjes vakkundig aan te leggen of te onderhouden.

Bij het aanleggen van een nieuwe grasmat voeren wij de werkzaamheden van begin tot eind uit. Zowel het verwijderen van de oude grasmat, bewerken en bemesten van de ondergrond als het zaaien van graszaad of leggen van graszoden. Natuurlijk leveren we ook de benodigde kalk en meststoffen, graszaad of graszoden.


Onderhoud grasimg:graszoden leggen Gras heeft behoefte aan wekelijks maaien in het groeiseizoen en regelmatig bemesten. Naast het maaien en bemesten kunnen wij ook zorg dragen voor het bestrijden van mos en onkruid, beluchten, verticuteren (met opvangbak) en doorzaaien van uw grasmat. Een verwaarloosde grasmat hoeft dus niet altijd te betekenen dat deze opnieuw moet worden aangelegd. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


GroenWe beperken ons niet alleen tot het onderhoud van gras, maar voeren ook onderhoud uit in overig groen. Klepelen van ruigtes en dun hout, machinaal ruimen van blad of zwerfafval, zaaien van bloemenmengsels, machinaal vegen van bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen of werkzaamheden met bijvoorbeeld motorzaag of overig handgereedschap behoren tot de mogelijkheden.